EN

ՍԵՌԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՇՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Սեռական կողմնորոշվածությունը մարդու սեռական չորս բա- ղադրյալներից մեկն է: Դա մարդու մշտական հուզական, զգայական, զգացմունքային և սեռական ցանկության հակումներն են որոշակի սեռի/գենդերի անձանց հանդեպ: Ընդունված է համարել, որ գոյություն ունեն սեռական կողմնորոշվածության չորս տեսակներ` տարասեռական (heterosexual), նույնասեռական (homosexual), երկսեռական (bisexual) և անսեռական(asexual)։ 

  • Տարասեռական կողմնորոշվածություն: Սա անձի մշտական հուզական,
    զգայական, զքացմունքային և սեռական ցանկության հակումն է հակառակ սեռի/գենդերի ներկայուցիցիչերի նկատմամբ:
  • Երկսեռական կողմնորոշվածություն: Անձի մշտական հուզական, զգայական, զքացմունքային և սեռական ցանկության հակումն է և՛ իր սեռի/գենդերի, և՛ հակառակ սեռի/գենդերի ներկայացուցիչների նկատմամբ:
  • Նույնասեռական կողմնորոշվածություն: Անձի մշտական հուզական, զգայական, զքացմունքային և սեռական ցանկության հակումն է իր սեռի/գենդերի ներկայացուցիչների նկատմամբ:
  • Անսեռականությունն անձի մոտ մշտական հուզական,
    զգայական, զքացմունքային և սեռական ցանկության բացակայությունն է:

Բաժանորդագրվի՜ր մեր նորություններին