Տեսլական
Տեսլական

«Իրավունքի Կողմ» ՀԿ-ի տեսլականն է գենդերային բազմազանությունը հարգող հասարակություն, որտեղ տրանս անձիք իրավհավասար են և ապրում են ապահով, առողջ կյանքով ու հավասարապես ներգրավված են կյանքի բոլոր ոլորտներում՝ անկախ իրենց սեռական կողմնորոշվածությունից, գենդերային ինքնությունից կամ ինքնաարտահայումից։