EN

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ

Ռազմավարական Նպատակ

Տրանսգենդեր համայնքում և սեքս աշխատողների շրջանում բարձրացնել իրազեկվածությունը մարդու իրավունքների վերաբերյալ, պաշտպանել նրանց շահերը, իրականացնել լոբինգ և ջատագովություն ի շահ հավասարության տրանսգենդեր համայնքի և սեքս աշխատողների։

Ռազմավարական խնդիրներ

 • Հզորացնել տրանսգենդեր համայնքի և սեքս աշխատողների ներուժը մարդու իրավունքների ոլորտում լոբբիստական գորժունեության և ջատագովության շուրջ;
 • Ստեղծել քաղաքականություն ուղղված տրանսգենդեր անձանց և սեքս աշխատողների հավասար իրավունքներին և խթանել այն ազգային, ռեգիոնալ, և միջազգային մակարդակով;
 • Ուսումնասիրել, հետազոտել և վերլուծել տրանսգենդեր համայնքի և սեքս աշխատողների իրավական իրավիճակը, ինչպես նաև անցկացնել մշտադիտարկում և զեկուցել տրանսգենդեր համայնքի հանդեպ բռնության և խտրականության մասին։

Ծառայություններ

 • Տրանսգենդեր համայնքի և սեքս աշխատողների համար իրականցանել առանձին և խմբային իրավական խորհրդատվություններ;
 • Իրականացնել տրանսգենդեր համայնքիև սեքս աշխատողների իրավական ներկայացչություն պետական մարմիններում;
 • Մշակել տեղեկատվական և կրթական նյութեր մարդու իրավունքների վերաբերյալ և տրամադրել դրանք տրանսգենդեր համայնքին և սեքս աշխատողներին;
 • Կազմակերպել տեղեկատվական և կրթական միջոցառումներ մարդու իրավունքների վերաբերյալ տրանսգնդեր համայնքի և սեքս աշխատողների համար;
 • Մասնակցել ռեգիոնալ և միջազգային իրադարձություններին կապված մարդու իրավունքների հետ;
 • Անդամակցել մարդու իրավունքներով զբաղվող ազգային, ռեգիոնալ, և միջազգային կազմակերպությունների, ցանցերի և կոալիցիաներին, որոնք զբաղվում են գենդերային հավասարության հիմնահարցերով;
 • Կատարել մշտադիտարկում և զեկուցել մարդու իրավունքների խախտումները տրանսգենդեր անձանց և սեքս աշխատողների նկատմամբ։

Ակնկալվող արդյունքներ

Հայաստանի Հանրապետությունում տրանսգենդեր համայնքի և սեքս աշխատողների իրավունքները պաշտպանված են

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ և ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ռազմավարական նպատակ

Բարելավել Հայաստանում տրանսգենդեր համայնքի և սեքս աշխատողների սեռական, վերարտադրողական, հոգեբանական և ֆիզիկական բարեկեցությունը և անվտանգությունը։

Ռազմավարական խնդիրներ

 • Կանխարգելել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ/ՍՃՓՎ տարածումը տրանսգենդեր համայնքում և և սեքս աշխատողների շրջանում;
 • Բարձրացնել Հայաստանում տրանսգենդեր համայնքի և սեքս աշխատողների իրազեկվածության մակարդակը սեռական, վերարտադրողական և հոգեբանական առողջության և անվտանգության հիմնախնդիրների վերաբերյալ;
 • Ապահովել տրանսգենդեր համայնքի և սեքս աշխատողների հասնաելիությունը բարձր մակարդակ առողջապահական ծառայություններից օգտվելիս;
 • Կատարել մշտադիտարկում, ուսումնասիրություններ, և հարցումներ Հայաստանում տրանսգնդեր համայնքի բարեկեցության և անվտանգության հիմնախնդիրների վերաբերյալ։

Ծառայություններ

 • Տրամադրել առանձին և խմբակային առողջապահական, հոգեբանական և սոցիալական խորհրդատվություններ;
 • Իրականացնել խորհրդատվություններ, թեժ-գծի միջոցով և առցանց;
 • Ստեղծել ինքնաաջակցման և աջակցման խմբակներ;
 • Իրականացնել հավասարը-հավասարի մեթոդով կրթություն և խորհրդատվություն;
 • Իրականացնել աութրիչ աշխատանք;
 • Բաժանել ապահով սեքսի համար նախատեսված փաթեթներ;
 • Իրականացնել սեռավարակների թեսթավորում;
 • Կազմակերպել տեղեկատվական և կրթական միջոցառումներ (դասընթացներ, աշխատաժողովներ, գիտաժողովներ և այլն;
 • Մշակել և հրատարակել կրթական նյութեր (գրքեր, ձեռնարկներ և այլն) բարեկեցության և ապահովության վերաբերյալ;
 • Կատարել թեմատիկ հարցումներ և հետազոտություններ;
 • Ստեղծել ներառական տրանսգենդեր ցանց;
 • Իրականացնել թեմատիկ սոցիալական ֆիլմերի քննարկումներ;
 • Տրամադրել միջին մասնագիտական կրթություն տրանսգենդեր համայնքին և սեքս աշխատողներին;
 • Տրամադրել կացարան անօթևան տրանսգենդեր անձանց և սեքս աշխատողներին։

Ակնկալվող արդյունքներ

Տրանսգենդեր համայնքն ու սեքս աշխատողներն ունեն հավասար հասանելիություն բարձրորակ առողջապահական, սոցիալական և հոգեբանական ծառայություններից օգտվելիս և իրենց զգում են ապահով Հայաստանում։

ԻՐԱԶԵԿՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ

Ռազմավարական նպատակ

Կոտրել նորմերը և կարծրատիպերը տրանսգենդեր մարդկանց և սեքս աշխատողների վերաբերյալ և հասնել սոցիալ-մշակութային փոփոխությունների՝ ներառական հասարակություն կերտելու նպատակով։

Ռազմավարական խնդիրները

 • Տրամադրել տեղեկատվություն սեռականության և գենդերի վերաբերյալ տրանսգենդեր համայնքին, սեքս աշխատողներին և հասարակությանը;
 • Բարձրացնել տրանսգենդեր համայնքի և սեքս աշխատողների հիմանխնդիրների մասին իրազեկվածության մակարդակը;

Ծառայություններ

 • Պահպանել կազմակերպության կայքը և սոց ցանցերի էջերը;
 • Կազմակերպել սոցիալական արշավներ կապված տրանսգենդեր համայնքի և սեքս աշխատողների իրավունքների և գենդերային բազմազանության վերաբերյալ;
 • Կազմակերպել մշակութային արշավներ կապված տրանսգենդեր համայնքի և սեքս աշխատողների խնդիրների և գենդերային բազմազանության հետ;
 • Իրականացնել անձնական և խմբային խորհրդատվություններ կապված սեռականության և գենդերի հետ;
 • Մշակել և հրատարակել կրթական նյութեր կապված սեռականության և գենդերի հետ;
 • Կազմակերպել տեղեկատվական և կրթական միջոցառումներ տրանսգենդեր համայնքի, սեքս աշխատողների, պետական գերատեսչությունների, հանրային լրատվամիջոցների, ուսանողների,անկախ փորձագետների, քաղաքացիական հասարակության և այլոց հետ;
 • Մշակել և հրապարակել ամսական էլեկտրոնային ամսագիր տրանսգենդեր համայնքի և սեքս աշխատողների  հիմնախնդիրների մասին;
 • Մասնակցել ազգային, ռեգիոնալ և միջազգային փառատոնների, հավաքների և այլ միջոցառումների;
 • Ուսումնասիրել և հետազոտել Հայաստանում մարդկանց վերաբերմունքը տրանսգենդեր մարդկանց և սեքս աշխատողների հանդեպ։

Սպասվող Արդյունքներ

Հայաստանում տրանսգենդեր մարդկանց և սեքս աշխատողների հանդեպ խտրականության և բռնության նվազեցում։

Բաժանորդագրվի՜ր մեր նորություններին